Adwokat prawo pracy – Warszawa

Adwokat prawo pracy – Warszawa: jak wybrać specjalistę? 

Ponieważ związki zawodowe zawierają układy zbiorowe z zarządem w imieniu swoich członków, które są zasadniczo masowymi umowami o pracę o unikalnych cechach, zarówno pracodawca, jak i związek potrzebują radców prawnych znających „tradycyjne” prawo pracy. Z drugiej strony prawnik zajmujący się prawem pracy to prawnik, który zajmuje się znacznie szerszymi relacjami między pracodawcami a pracownikami niezrzeszonymi w związkach zawodowych. Ich dziedzina obejmuje m.in. umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji i poufności, dobrowolny stosunek pracy, prawa obywatelskie, regulaminy wynagradzania i czasu pracy, informowanie o nieprawidłowościach, prawa urlopowe, różnego rodzaju statuty antydyskryminacyjne.

Prawo pracy

Różnica między prawem pracy a prawem zatrudnienia jest ważna, ponieważ jeśli potrzebujesz kogoś z wąską wiedzą prawnika ds. pracy, zatrudnienie prawnika może postawić twojego adwokata adk-kancelaria.pl w sytuacji, w której uczy się w locie. To nie jest dobre miejsce. I odwrotnie, zwrócenie się do prawnika ds. Pracy o zajęcie się przepisami dotyczącymi wynagrodzeń i godzin może mieć ten sam skutek. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że niektórzy prawnicy są dobrze wykwalifikowani zarówno w zakresie prawa pracy, jak i prawa pracy.

Krótko mówiąc, jeśli szukasz prawnika, gdy w grę wchodzi związek zawodowy, pierwsze wyszukiwanie w Internecie powinno dotyczyć prawnika ds. prawa pracy. Dla wszystkich innych, rozpocznij poszukiwania od prawników zajmujących się zatrudnieniem.

Jakie są przykłady nękania w miejscu pracy?

Gdy pracownicy są poddawani oszczerstwom, napaściom, groźbom, wyśmiewaniom, obraźliwym żartom, niechcianym zalotom seksualnym lub werbalnym lub fizycznym zachowaniom o charakterze seksualnym, można to uznać za nękanie w miejscu pracy. Podobnie jak dyskryminacja w miejscu pracy, molestowanie w miejscu pracy tworzy wrogie i obraźliwe środowisko pracy.

Przykłady molestowania w miejscu pracy obejmują:

  • wygłaszanie niepożądanych komentarzy na temat wyglądu lub ciała pracownika,
  • opowiadanie wulgarnego lub seksualnego dowcipu współpracownikowi,
  • używanie obelg lub rasistowskich epitetów,
  • składanie krzywdzących oświadczeń na temat orientacji seksualnej pracownika,
  • wygłaszanie negatywnych komentarzy na temat przekonań religijnych pracownika,
  • składanie krzywdzących oświadczeń na temat miejsca urodzenia lub dziedzictwa rodzinnego pracownika,
  • wygłaszanie negatywnych komentarzy lub żartów na temat wieku pracownika powyżej 40 roku życia.