Audyt informatyczny

Audyt informatyczny – typy

Jak możesz sobie wyobrazić, istnieją różne rodzaje audytów IT, które mogą być inicjowane przez różne organy lub podmioty w firmie lub poza nią. Poniżej omówimy najpopularniejsze typy.

Audyt procesu innowacji technologicznych a porównawczy

W ramach tego audytu ocenia się długość i głębokość doświadczenia organizacji w korzystaniu z określonych technologii w celu stworzenia indywidualnego profilu ryzyka. Może to dotyczyć nowych lub już istniejących projektów technologicznych. Uwzględnia również obecność firmy na odpowiednich rynkach. Ten audyt IT bada zdolności innowacyjne organizacji w porównaniu z jej najsilniejszymi konkurentami. Audytorzy dokładnie przyglądają się historii firmy w zakresie wytwarzania nowych produktów, a także jej zaplecza rozwojowego i badawczego.

Audyt stanowiska technologicznego

Ten audyt dotyczy tylko technologii, z których obecnie korzysta organizacja i jaką wartość wnoszą do ogólnego celu biznesowego. Pomaga to w ustaleniu, czy istnieje zapotrzebowanie na nowe technologie. Te ostatnie są zwykle klasyfikowane według terminów takich jak podstawa, klucz, tempo i wyłanianie się.

Urządzenia do przetwarzania informacji

Oprócz audytu aplikacji istnieje również audyt urządzeń przetwarzających informacje. Obejmują one cały fizyczny sprzęt IT, systemy operacyjne, ale także całą infrastrukturę IT. Audytorzy sprawdzają, czy zakłady przetwarzania działają terminowo i dokładnie, nawet w trudnych warunkach.

Rozwój systemów

Infrastruktura IT stale się rozwija, ponieważ opracowywane i wdrażane są lepsze systemy. W szybko zmieniającym się środowisku chmury firmy muszą zapewnić, że opracowywane systemy spełniają ich cele i są zgodne ze standardami biznesowymi przed wdrożeniem.

Zarządzanie architekturą IT i korporacyjną

Celem tego audytu jest sprawdzenie, czy kierownictwo i personel IT opracowali strukturę organizacyjną i prawidłowe procedury w celu zabezpieczenia i kontroli przetwarzania informacji. Obejmuje to również przegląd architektury korporacyjnej i narzędzi wykorzystywanych do najlepszych praktyk i ram.

Klient i serwer, telekomunikacja, intranet i ekstranet

Jak sugeruje tytuł, ten audyt IT dotyczy wyłącznie strony klienta i serwera. Audytorzy sprawdzają, czy wszystkie kontrole telekomunikacyjne działają sprawnie i terminowo dla komputera odbierającego usługę. Obejmuje to nie tylko serwery, ale także sieć łączącą klienta z serwerami.