Żywice do inkludowania

Żywice do inkludowania – żywica epoksydowa

Żywice epoksydowe nadają się do mocowania wszelkiego rodzaju materiałów, a szczególnie polecane są do impregnacji próżniowej. Epoksydy mają najniższy skurcz ze wszystkich żywic do montażu na zimno. Czas utwardzania jest stosunkowo długi, ale przyczepność do większości materiałów jest doskonała. Polimeryzują w wyniku reakcji chemicznej po zmieszaniu w odpowiednich proporcjach. Utwardzona żywica epoksydowa jest duroplastyczna i nie ma na nią wpływu umiarkowane ciepło ani chemikalia.

Żywica epoksydowa

Systemy epoksydowe składają się z dwóch składników: żywicy i utwardzacza/utwardzacza. Właściwości takie jak niska prężność pary, przezroczystość, dobra przyczepność, niska lepkość i brak skurczu są charakterystyczne dla epoksydów. Ponieważ stosunek stechiometryczny żywica:utwardzacz jest krytyczny; obie części należy zważyć, aby uzyskać najlepszy wynik montażu. Jeżeli możliwe jest jedynie odmierzenie objętości, należy użyć strzykawek do odmierzenia ilości żywicy i utwardzacza/utwardzacza. Odwiedź stronę: https://metalografia-pik.pl/zywice-inkludowania-probek/.

Utwardzanie systemów epoksydowych zależy od ilości żywicy. Przy małych ilościach proces może trwać dłużej, ponieważ istnieją sprzyjające warunki do odprowadzania nadmiaru ciepła powstającego w wyniku reakcji chemicznej. Większe ilości żywicy epoksydowej przyspieszą jednak proces utwardzania poprzez magazynowanie ciepła ze względu na słabe właściwości przewodzące systemu. W pewnych warunkach możliwe jest osiągnięcie szczytowych temperatur około 150-200°C/302-392°F. Aby tego uniknąć i uzyskać bardziej równomierne wyniki montażu, do kontrolowania temperatury podczas procesu utwardzania można użyć suszarki. 

Żywica twardnieje przez polimeryzację. Polimeryzacja to reakcja chemiczna, w wyniku której wytwarza się ciepło. Ciepło będzie się różnić w zależności od rodzaju i ilości medium montażowego. Niektóre media montażowe mogą nagrzewać się do znacznie wyższych temperatur niż 100°C.

Impregnacja próżniowa

Materiały porowate, takie jak ceramika lub powłoki natryskowe, wymagają impregnacji próżniowej. Impregnację próżniową przeprowadza się w komorze próżniowej w temperaturze ok. 0,1-0,15 bara. Wszystkie pory połączone z powierzchnią wypełniają się żywicą. W konsekwencji żywica wzmacnia te delikatne materiały. Artefakty preparacji, takie jak wyrwania, pęknięcia lub nieotwarta porowatość, można zminimalizować. Do impregnacji próżniowej można stosować wyłącznie żywice epoksydowe ze względu na ich niską lepkość i niską prężność par.