Kancelaria prawna i obsługa podmiotów medycznych

Kancelarie prawne specjalizujące się w medycznej obsłudze prawnej świadczą kompleksowe usługi prawne dla podmiotów medycznych. Świadczą one pomoc prawną w takich obszarach jak: prawo ochrony danych osobowych, prawo pacjenta, prawo farmaceutyczne, prawo leków, prawo medyczne, prawo ochrony zdrowia publicznego, prawo ochrony środowiska, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego i inne. Kancelarie te świadczą również usługi doradcze w zakresie podatków, rachunkowości i finansów.

W czym pomoże Kancelaria prawna podmiotom medycznym

Specjaliści z kancelarii prawnej (http://jtadwokaci.pl/sprawy-medyczne/) pomogą przedsiębiorcom medycznym w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce, a także w organizowaniu szkoleń i konferencji dla pracowników medycznych. Zajmują się także organizowaniem badań naukowych i prowadzeniem projektów badawczych. Wreszcie, świadczą oni kompleksowe usługi prawne dla podmiotów medycznych w zakresie doradztwa gospodarczego. Kancelaria prawna pomoże podmiotom medycznym w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i koncesji. Ponadto może pomóc w uzyskaniu refundacji na świadczone przez nie usługi medyczne.

Kancelaria prawna pomoże rozwiązać problemy placówek medycznych

Kancelaria prawna może pomóc podmiotom medycznym w wielu sprawach. Przede wszystkim może ona udzielić porad prawnych w sprawach związanych z funkcjonowaniem placówki. Kancelaria prawna może także pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z obowiązkami informacyjnymi, które ciążą na placówce medycznej. Kancelaria prawna może również pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kancelaria prawna może pomóc w ustaleniu ceny usługi medycznej. Może także pomóc w ustaleniu, czy cena jest adekwatna do świadczonej usługi. Kancelaria prawna może także pomóc w ustaleniu, czy cena jest wysoka w stosunku do innych usług medycznych.

Jakim podmiotom medycznym świadczy usługi Kancelaria prawna

W zakresie prowadzonej działalności medycznej kancelarie prawne świadczą pomoc prawną przede wszystkim podmiotom medycznym, takim jak: szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie, ośrodki zdrowia, pracownie diagnostyczne, laboratoria medyczne, apteki oraz inne podmioty. Świadczą pomoc w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w przypadku:

  1. zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług medycznych,
  1. dochodzenia roszczeń ze strony pacjentów,
  1. sporządzania opinii prawnych,
  1. przygotowywania projektów aktów prawnych,
  1. sporządzania pism procesowych,
  1. reprezentowania w postępowaniach sądowych i administracyjnych.