dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Kto przyznaje dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

W Polsce możliwości otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej daje wiele instytucji. W Polsce jednostkami, które przyznają dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej są gminy, powiaty, województwa, a także instytucje rządowe i pozarządowe. Natomiast najbardziej popularne instytucje, które przyznają dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej to: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu, Polska Agencja Rozwoju Wsi, Fundusz Inicjatyw Obronnych.

Jak wybrać właściwy program dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej? 

W trakcie wyboru właściwej formy pomocy finansowej można kierować się różnymi kryteriami. Wiele podpowiedzi znajdziemy na https://anowak.com.pl/przygotowanie-wnioskow-o-dotacje/. Wśród ciekawych programów pomocowych warto wspomnieć o programie „Innowacje w miejscu pracy”, który ma na celu wspieranie działań innowacyjnych w firmach. Przedsiębiorca może liczyć na dotację od poziomu 50% do 85% do wydatków kwalifikowanych. Niektóre fundusze mogą również udzielać pożyczek zwrotnych w wysokości od 10 tysięcy złotych do nawet 100 tysięcy złotych. Warto wiedzieć, że przedsiębiorca może starać się o dofinansowanie ze środków własnych oraz ze środków pozyskanych w formie pożyczki, kredytu czy dotacji. Warto jednak pamiętać, że środki własne nie mogą przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.

Czy można starać się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków własnych? 

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej można starać się zarówno ze środków własnych, jak i środków pozyskanych z innych źródeł. W przypadku jednego ze źródeł można liczyć na wsparcie finansowe nawet do kwoty 80%. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznaczone są jednak wyłącznie dla osób, które mają konkretny pomysł na biznes i które przeprowadzą go z powodzeniem. Osoby, które starają się o dotacje na rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej mogą liczyć także na wsparcie finansowe w postaci pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.